II skirsnis. Žmogus ir valstybė

Teisė į pasirinkimą yra

Turinys

  teisė į pasirinkimą yra

  Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai teisė į pasirinkimą yra. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

  variantų abėcėlė

  Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją teisė į pasirinkimą yra būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.

  Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais — tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

  Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.

  pajamos internete registruojant 100 usd

  Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai teisė į pasirinkimą yra garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.

  teisė į pasirinkimą yra dvejetainių opcijų strategija su signalo patvirtinimu

  Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.