Pajamų ir išlaidų priskyrimas bei mokesčiai tarpininkavimo versle – kaip teisingai padaryti?

Individuali tarpininkavimo sąskaita

Gyventojo individualios veiklos pajamoms yra priskiriamos pajamos gautos iš jo vykdomos individualios veiklos.

individuali tarpininkavimo sąskaita

Šiuo atveju gyventojo tarpininko pajamomis būtų laikomas komisinis mokestis už tarpininkavimo paslaugas. Tačiau, gyventojas, teikiantis tarpininkavimo paslaugas, iš užsakovų kaip užstatą į savo sąskaitą gavęs pinigus, skirtus dizainerių darbų apmokėjimui, turi turėti ir mokesčių administratoriui paprašius, pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jo pajamos yra ne visa į sąskaitą pervesta pinigų suma, o tik komisinio mokesčio suma už tarpininkavimą.

ufa galimybės

Šiuo atveju patvirtinančiais dokumentai galėtų būti su užsakovais sudarytos sutartys, kuriose nustatytas toks atsiskaitymo per tarpininką būdas, bei banko pavedimai. Neturint patvirtinančių dokumentų, kad į gyventojo sąskaitą pervestos pinigų sumos nėra atlygis už jo, o ne kitų asmenų parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, visa pinigų suma būtų pripažįstama šio gyventojo pajamomis ir apmokestinama, kaip individualios veiklos pajamos.

Atkreipiame individuali tarpininkavimo sąskaita, kad gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą, pardavę prekes ar suteikę paslaugas, kiekvienam pirkėjui tiek fiziniam, tiek juridiniam vienetui individuali tarpininkavimo sąskaita išrašyti vieną iš šių apskaitos dokumentų: prekių paslaugų pirkimo—pardavimo kvitą; sąskaitą faktūrą; PVM sąskaitą faktūrą jei sąskaitą išrašantis asmuo yra PVM mokėtojas.

individuali tarpininkavimo sąskaita pirkti pasirinkimo brokeris

Todėl gyventojas, teikiantis tarpininkavimo paslaugas, užsakovams turėtų išrašyti vieną iš apskaitos dokumentų, nurodydamas pajamų sumą už projekto administravimo paslaugas komisinio individuali tarpininkavimo sąskaita sumą už tarpininkavimą. Ar nuo metinėje pajamų deklaracijoje deklaruotų pajamų, gautų iš individualios veiklos pagal verslo liudijimą, reikia papildomai mokėti gyventojų pajamų mokestį?

01 Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą 35v7

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Žin. Be to, m.

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 28  Nr. Pagal susitarimus su vežėjais, gali pasiūlyti pigesnius bilietus per trumpiausią laiko tarpą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. Nustatyta, kad gamybos ar paslaugų verslo liudijimus įsigiję gyventojai iš juridinių asmenų per kalendorius metus gali individuali tarpininkavimo sąskaita pajamas, ne didesnes nei Lt, jei iš juridinių asmenų gautos pajamos viršija nustatytą dydį, tai visa per kalendorinius metus individuali tarpininkavimo sąskaita juridinių asmenų gauta suma turi būti apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, taikant atitinkamai veiklos rūšiai taikomą pajamų mokesčio tarifą 5 ar 15 proc.

Atsiskleidusio tarpininko teikiamos paslaugos apmokestinamoji vertė yra atlygis už tarpininkavimą. Kai kelionių agentūra platina kito kelionių organizatoriaus parengtus turizmo paslaugų rinkinius, reiškia ji atstovauja tam kitam kelionių organizatoriui ir jo vardu bei sąskaita teikia pirkėjui klientui turizmo paslaugas. Šiuo atveju kelionių agentūros pajamos yra gautas gautinas atlyginimas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

Vadinasi, jei verslo liudijimą įsigijusio gyventojo individualios veiklos pajamos atitinka minėtas sąlygas, tai tokios pajamos laikomos individualios veiklos įsigijus verslo liudijimą pajamomis, kurios jau apmokestintos fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu, todėl papildomai nuo tokių individuali tarpininkavimo sąskaita gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikia.