Kalbos kitimas ir jo priežastys

Variantai paprasta kalba

Turinys

Argi mes jo nemokame?

geriausi eurųpos makleriai 2020 m bitcoin kapitalizacija doleriais

Teko pastebėti vartojant net keletą pirmojo sakinio variantų: 1. Lietuva, tėvynė mūsų, tų didvyrių žemė.

apžvalgos komentaras dvejetainiai variantai

Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žeme. Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žemė.

2015-03-05

Visi šie trys variantai yra netaisyklingi. Variantai paprasta kalba būti taip: Lietuva, tėvyne mūsų, variantai paprasta kalba didvyrių žeme!

Nuoroda nukopijuota aA Bendrinė lietuvių kalba. Arba dar pavadinama standartine, literatūrine, prestižine lietuvių kalba, taisyklinga kalba. Pastarasis terminas žinomas plačiau, įtrauktas į teisinius aktus, įstatymus.

Vadinas, čia turi būti ne vardininko, bet šauksmininko linksniai, ne tėvynė, bet tėvyne, ne žemė, bet žeme. Šauksmininko linksnis žeme kaip tik gražiai rimuojasi kurį variantą geriau pirkti žodžiu semia: Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme! Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.

Kad kalba yra tradicija, perduodama iš kartos į kartą, galime paliudyti ir mes patys: juk kalbos išmokome iš savo artimųjų — tėvų ir senelių, kam pasisekė — pažinojo ir savo prosenelius. Ir patys galite surinkti duomenų, kurie įrodytų, kad jų kalba skiriasi nuo jūsiškės: ir tartimi, ir vartojamais žodžiais, ir kai kuriomis konstrukcijomis. Dar daugiau — jei po dvidešimt metų prisiminsite ar turėsite išsaugoję rašytinių šaltinių — elektroninių laiškų, SMS, rašiniųkaip jūs patys kalbate dabar, būdami moksleiviai, ir palyginsite, pamatysite, kad ir jūsų kalba bus kitokia, nei kad yra dabar. Ir čia nieko keista: kaip ir kiekviena tradicija, taip ir kalba per laiką kinta — variantai paprasta kalba pats gyvenimas, kalbos vartojimo aplinka ir tikslai, bendravimo priemonės, keičiasi ir patys kalbėtojai, jų poreikiai.

Kai himną gieda minia žmonių, tai tos linksnių klaidos ne taip ryškiai pastebimos, bet jos labai ryškiai "rėžia ausį", kai himną gieda solistas ar solistė. Net ir kai kuriuose vadovėliuose, skirtuose lituanistinėms mokykloms, yra buvę netaisyklingų mūsų himno variantų, bet dabar Švietimo Tarybos leidžiamuose vadovėliuose jau visur taisyklingai rašoma pvz.

variantai paprasta kalba dvejetainiai variantai praktikoje

Jonynienės "Tėvų nameliai brangūs", psl. Tyruolio "Ten, kur Nemunas banguoja", 96 psl. Aplamai kai kurie, ypač dainininkai, vengia šauksmininko ir jo vietoje vartoja vardininką, pvz.

Visi raštų variantai kurį laiką egzistavo kartu įvairiuose regionuose, variantai paprasta kalba kartais netgi viename regione. Galų gale liko tik lotynų abėcėlė. Šiuolaikinė ortografija remiasi fonetiniu principu, tai yra vienos ir tos pačios raidės skaitosi visada vienodai. Abėcėlėje yra 27 raidės: lotynų abėcėlė be x, y ir q, pridėjus č, ć, đ, š ir ž.

Gal jie mano, kad vardininko linksnyje tokie žodžiai yra skambesni? Bet nereikėtų iš mūsų kalbos stumti šauksmininko ir jį keisti vardininku, nes tai būtų tik paprastas kalbos skurdinimas.

kriptovaliutų biržų sąrašas

Lietuvių kalbos tarmių frazeologiniai žodžių junginiai, kurių semantinį pagrindą sudaro žodis burna, variantai paprasta kalba apibūdina neigiamus žmonių bruožus, bet ne visuomet. Tų junginių perkeltinė reikšmė daugiausia siejasi su veiksmažodžiais, pvz. Tik vienas kitas jų pakeičia prieveiksmį, rečiau būdvardį, o dar rečiau daiktavardį, pvz.

variantai paprasta kalba

Jis visą laiką kalbėjo, aš nė burnos negalėjau atverti. Ji tokia pleputė, per dieną burnos neužčiaupia. Matai, kaip tas arklys pilna burna avižas šveičia.