Susiję straipsniai:

Tarpininkavimo sąskaitos statistika

Pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą informaciją, gyventojas, vykdantis mažmeninės internetinės prekybos tarpininko individualią veiklą, turėtų pasirinkti Skaityti plačiau Publikavimo data: 1.

tarpininkavimo sąskaitos statistika

Vykdant internetinės prekybos tarpininkavimo veiklą sąskaitas faktūras pirkėjams privalo išrašyti tikrieji prekių pardavėjai, neatsižvengiant į tai, kad pinigus į Mokėjimai.

Pažymime, kad pardavėjas, išrašydamas sąskaitą faktūrą pirkėjui turi nurodyti visą parduotos prekės kainą, neatskaitęs tarpininkui mokamo komisinio mokesčio. Gyventojo, vykdančio individualią tarpininkavimo veiklą, individualios veiklos pajamomis būtų laikomas atlygis komisinis atlyginimas nustatytas sutartyjegautas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, kuris ir turėtų tarpininkavimo sąskaitos statistika nurodomas už tarpininkavimo paslaugas tikrajam prekių pardavėjui išrašytame apskaitos dokumente pvz.

ežerų variantai

Pažymime, kad tuo atveju, kai atsiskaitoma per tarpininko sąskaitą, tarpininkavimo sąskaitos statistika visa į tarpininko sąskaitą gauta pinigų suma už parduotas prekes nebūtų pripažinta jo pajamomis, tarpininkas privalo turėti dokumentus sutartis, banko pavedimusįrodančius, kad į jo sąskaitą gautos pinigų sumos, bus buvo pervestos kitiems asmenims — tikriesiems prekių pardavėjams, sau pasiliekant tik atlygį už tarpininkavimą parduodant prekes.

Pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, kai pajamos bet kokia forma faktiškai gaunamos ir gyventojas turi teisę laisvai disponuoti gautomis lėšomis.

tarpininkavimo sąskaitos statistika

Jei gyventojas — tarpininkas, gavęs pinigus į Mokėjimai. Jei tarpininkas taiko kaupimo apskaitos principą yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas arba savo individualioje veikloje naudoja ilgalaikį turtą pajamos būtų pripažįstamos jų uždirbimo momentu — tarpininkavimo paslaugos suteikimo momentu sąskaitos faktūros išrašymo tikrajam pardavėjui momentuneatsižvelgiant į tai ar sąskaita apmokėta.

Darbas su MOBIS: 2.12. Kartografinio dokumento bibl. įrašo kūrimas UNIMARC formatu (17/49)