Svarbi informacija projektų vykdytojams - aplinkos projektų valdymo agentūra

Projekto pratęsimo galimybė

Sritis rubrika : Sutarties keitimo niuansai Tema: ES projekto sutarties keitimas: projekto veiklų pratęsimas Parengė: projektų administravimo ekspertė Dovilė Kontutytė Įprastai projekto finansavimo ir administravimo sutartys toliau — Projekto sutartis pasirašomos metams.

projekto pratęsimo galimybė kaip gerai uždirbti pinigų

Projekto sutarties prieduose nurodomos konkrečios projekto įgyvendinimo sąlygos ir detalės, kurios gali būti keičiamos priklausomai nuo Projekto vykdytojo pasikeitusių poreikių. Atsižvelgiant į tai, kad per projekto įgyvendinimo metus Projekto vykdytoją paveikia nenumatyti projekto pratęsimo galimybė pokyčiai, įskaitant darbuotojų kaitą bei projekto pratęsimo galimybė siūlomų naujų mokymų įvairovę, o, taip pat, neretai įvyksta Projekto vykdytojo reorganizacija ar restruktūrizacija, dėl kurių sulėtėja mokymų organizavimo procesas ir mokymams skirto biudžeto įsisavinimas, atsiranda poreikis pratęsti Projekto sutartyje numatytą projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį.

projekto pratęsimo galimybė paruošto tarpininkavimo verslo pirkimas

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti projekto pratęsimo galimybė mėnesiams atliekant neesminį Projekto sutarties keitimą, kuriam papildomo Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir projekto pratęsimo galimybė ministerijos toliau — Ministerijos projekto pratęsimo galimybė nereikia, arba 6 mėnesiams ir daugiau, tačiau tokiu atveju Projekto sutarties keitimą tvirtins ne tik Įgyvendinančioji institucija, bet ir Ministerija, vadinasi, Projekto sutarties keitimo patvirtinimo procesas bus ne tik ilgesnis, bet ir poreikis turės būti argumentuojamas žymiai plačiau ir detaliau.

Vienas iš būdų galėtų būti nuolatinis Projekto sutartyje numatytų mokymų įgyvendinimo planavimas pamėnesiui, o, taip pat, trims mėnesiams ir metams į priekį.

Projektų sutartys ir jų keitimai

Tokį planą vertėtų kas mėnesį atnaujinti ir stebėti įsisavinamų lėšų procentą lyginant su praėjusiu projekto įgyvendinimo laikotarpiu, siekiant neatsilikti nuo numatyto plano. Be šių dokumentų dar teikiamas detalus mokymų planas, kuris yra esminis tokio Projekto sutarties keitimo pritarimui garantas.

dvejetainiai parinktys kokia prasmė kaip uždirbti pasyvius pinigus

Šiame plane rekomenduojama pateikti informaciją: 1. Kada bus organizuojami mokymai, už kuriuos dar neatsiskaityta Įgyvendinančiąjai institucijai; 2.

Projektų sutartys ir jų keitimai Kas yra Sutartis? Kai atsakingos institucijos priima sprendimą dėl projekto finansavimo, su pareiškėju sudaroma Sutartis. Ją sudarius, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju. Sutartyje nustatomi visi būtini bendradarbiavimo tarp projekto vykdytojo ir įgyvendinančios institucijos elementai, kurių abi pusės turi laikytis visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Kiek išlaidų bus deklaruojama planuojamiems mokymams kiekvieniems mokymams atskirai pamėnesiui ; 3. Kokie bus pasiekti fiziniai rodikliai kiek bus apmokoma darbuotojų ; 4. Kokios planuojamos deklaruoti patirtos išlaidos su kitais mokėjimo prašymais.

Tuo tarpu, rašte rekomenduojama nusimatyti papildomai teikiamų mokėjimo prašymų datas bei iš mokymų planavimo lentelės perkelti deklaruotinas sumas, kad būtų aišku, koks planuojamas mokymų organizavimo spartumas.