m.m. III gimnazijos klasė

Pavyzdžių užduočių variantai. Diagnostiniai testai

Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr.

Kiekvienam turto vienetui priskiriamas turto tipas. Pagal turto tipus nustatomi galimų turto priežiūros užduočių tipai ir priežiūros užduotys. Kurdami darbo užsakymą, privalote pasirinkti priežiūros užduoties tipą. Galite pasirinkti tik tuos priežiūros užduočių tipus, kurie yra susiję su turtui priskirto turto tipo sąranka. Turto ir priežiūros užduočių tipų bei pavyzdžių užduočių variantai sąsajų su darbo užsakymais grafinė apžvalga pateikiama skyriuje Funkcinės pavyzdžių užduočių variantai ir turtas.

Priežiūros užduočių tipų variantus galima nustatyti pasirinkus priežiūros užduoties tipą. Priežiūros užduočių tipų variantai — tai skirtingos užduoties tipo versijos, pavyzdžiui, gali skirtis dydis maža, vidutinė arba didelėlaikotarpis atliekama kartą per savaitę, kartą per dvi savaites, kartą per mėnesį arba kartą per tris mėnesius ir konfigūracija žemo lygio, lanksti arba didelio efektyvumo.

Užduočių variantų sprendimai,

Priežiūros užduočių pardavime pateikiama informacija apie profesionalų paslaugų, pavyzdžiui, mechanikos, elektros ir hidraulikos srityse, pardavimą. Pasirinkus priežiūros užduoties pardavimą, galima nustatyti kompetencijos reikalavimus. Visus priežiūros užduočių pardavimo atvejus galima taikyti visiems priežiūros užduočių tipams. Kuriant darbo užsakymą, pasirinkti priežiūros užduoties tipo variantą ir arba priežiūros užduoties pardavimą neprivaloma.

pavyzdžių užduočių variantai

Galima sukurti visų priežiūros užduočių tipų sąrankos variantus. Pavyzdžiui, jei yra priežiūros užduoties tipas, pavadintas Paslauga, galite sukurti tokius šio priežiūros užduoties tipo variantus: Sunkvežimiai 30 km, Automobiliai 30 km ir Furgonai 30 km.

Pavyzdžių užduočių variantai. EMA elektroninė mokymosi aplinka – Sandara – Diagnostiniai testai

Priežiūros užduočių tipų kategorijos naudojamos priežiūros užduočių grupėms kurti apžvalgos pavyzdžių užduočių variantai. Galimi priežiūros užduočių tipų kategorijų pavyzdžiai: Kalibravimas, Patikrinimas, Kapitalinis remontas ir Naudojimasis prietaisais. Prižiūrimo turto kontrolinių sąrašų šablonai ir prižiūrimo turto kontrolinių sąrašų kintamieji naudojami prižiūrimo turto kontroliniams sąrašams parengti.

Prižiūrimo turto kontroliniai sąrašai nustatomi pagal priežiūros užduočių tipus ir naudojami darbo užsakymuose.

  1. Pasirengimas chemijos egzamino egzaminams.
  2. Gramatika ir žodynas 4 skyrius.
  3. EMA elektroninė mokymosi aplinka – Sandara – Diagnostiniai testai
  4. Visi diagnostiniai testai parengti pagal pradinio arba pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.
  5. Pavyzdžių užduočių variantai, Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr.
  6. Kur žetonai uždirba

Pirma nustatote reikiamas priežiūros užduočių tipų kategorijas, priežiūros užduočių tipų variantus ir priežiūros užduočių pavyzdžių užduočių variantai. Paskui sukuriate priežiūros užduočių tipus.

Priežiūros užduoties tipo kategorijos kūrimas

Galiausiai puslapyje Priežiūros užduočių tipų numatytosios reikšmės sukuriate visus priežiūros užduočių tipų variantus, kurių reikia jūsų įrangai. Šiame puslapyje taip pat galite nustatyti prognozes, prižiūrimo turto kontrolinius sąrašus ir priežiūros užduočių tipų derinio įrankius. Pastaba Priežiūros užduoties tipas gali būti susijęs tik su pavyzdžių užduočių variantai priežiūros užduoties tipo kategorija.

Pasirinkite Naujas.

Lauke Priežiūros užduoties tipo kategorija įveskite priežiūros užduoties tipo kategorijos ID. Tada lauke Pavadinimas įveskite pavadinimą. Susiejus priežiūros užduočių tipų kategorijas su priežiūros užduočių tipais, lauke Užduočių tipai rodomas priežiūros užduočių tipų, susijusių su šia priežiūros užduoties tipo kategorija, skaičius.

uždirbti daug pinigų, ką daryti

Lauke Priežiūros užduoties tipo variantas įveskite priežiūros užduoties tipo varianto ID. Lauke Aprašas įveskite aprašą.

Pavyzdžių užduočių variantai,

FastTab Priežiūros užduočių tipai pasirinkite Įtraukti, kad įtrauktumėte priežiūros užduoties tipą. Lauke Priežiūros užduoties tipas pasirinkite priežiūros užduoties tipą. Pakartokite 5—6 veiksmus, kas įtrauktumėte daugiau priežiūros užduočių tipų į priežiūros užduoties tipo variantą.

FastTab Išsami informacija esančiame lauke Užduočių tipai rodomas priežiūros užduočių tipų, įtrauktų į šį priežiūros užduoties tipo variantą, skaičius. Lauke Pardavimas įveskite priežiūros užduoties pardavimo ID. FastTab Įgūdžiai pasirinkite Įtraukti, kad įtrauktumėte naują įgūdį, kuris turėtų būti susijęs su priežiūros užduoties pardavimu. Lauke Įgūdis pasirinkite įgūdį. Lauke Lygis pavyzdžių užduočių variantai įgūdžių lygį.

Diagnostiniai testai

Pakartokite 5—7 veiksmus, jei norite įtraukti daugiau įgūdžių į priežiūros užduoties pardavimą. FastTab Išsami informacija esančiame lauke Įgūdžiai rodomas įgūdžių, įtrauktų į šį priežiūros užduoties pardavimą, skaičius.

FastTab Sertifikatai pasirinkite Įtraukti, kad įtrauktumėte sertifikatą į priežiūros užduoties pardavimą.

demonstracinė sąskaita olimpinėje prekyboje

Lauke Sertifikato tipas pasirinkite sertifikatą. Pakartokite 9—10 veiksmus, jei norite įtraukti daugiau sertifikatų į priežiūros užduoties pardavimą.