Alternatyviosios prievolės samprata.

Pasirinkimo samprata. Racionalaus pasirinkimo teorija

pasirinkimo samprata kaip užsidirbti pinigų bitcoin lokalėje

Racionalus profesijos pasirinkimas;Profesinis pašaukimas;Socialinio ugdymo tobulinimas;Rational choise of profession;Calling;Social education development Abstract: Šiame straipsnyje analizuojama mokinių racionalaus profesijos pasirinkimo metodikų svarba socialiniam ugdymui tobulinti. Konceptualizuojama racionalus profesijos pasirinkimo samprata, apibūdinamos racionalaus profesijos pasirinkimo ypatybės; analizuojama motyvų įtaka racionaliam profesijos pasirinkimo sprendimui.

Ona Monkevičienė. Šiuolaikinė pradinių klasių mokinio mokymosi samprata

Pateikaima įvairių diagnostinių profesijos pasirinkimo metodikų apžvalga. Susisteminami pasirinkimo samprata priimti racionalų profesijos pasirinkimą informacijos šaltiniai ir jų interneto svetainių adresai. Straipsnio pabaigoje pristatomos šio tyrimo išvados The article aims at revealing the importance of methodologies for learner rational choice for the development of social education.

pasirinkimo samprata

The understanding of rational choice of profession is conceptualised defining the peculiarities of rational choice of profession; furthermore, the impact of motives upon decision making with regard to the pasirinkimo samprata choice of profession is analyzed. Moreover, an overview of pasirinkimo samprata diagnostic methodologies used in choosing a profession is presented.

pasirinkimo samprata

Information sources that help to make a rational decision on the choice of profession and their internet addresses are systematised; at the end of the article research conclusions are drawn Internet:.