„Google“ vertėjas

Pajamos už vertimą internetu

Turinys

  Turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto akcijų perleidimą neapmokestinamos, jeigu jas gauna: - Pajamos už vertimą internetu vienetas arba - užsienio vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, jeigu akcijos, kurias perleidus gaunamos turto vertės padidėjimo pajamos, yra efektyviai susijusios su tokia nuolatine buveine.

  pajamos už vertimą internetu atlantai uždirba pinigus

  Vieneto neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos turto vertės padidėjimo pajamos už jo turimų kito vieneto akcijų perleidimą, kai tenkinamos šios sąlygos: - perleidžiamos Lietuvos vieneto, kuris yra pelno mokesčio mokėtojas, akcijos arba užsienio vieneto, kuris yra pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtojas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, akcijos, jei - akcijas perleidžiantis vienetas tame vienete, kurio pajamos už vertimą internetu jis perleidžia, turėjo daugiau kaip 25 proc.

  Jei akcijos ar jų dalis buvo perleistos pagal atpirkimo sandorį, tai atpirkimo sandorio galiojimo laikotarpis įskaitomas į nepertraukiamą 2 metų laikotarpį, jei šis sandoris nelaikomas vertybinių popierių pirkimo—pardavimo sandoriu.

  ip perdavimas tarp brokerių

  Turto vertės padidėjimo pajamos už vienetų akcijų perleidimą nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms: 1. Pagal PMĮ 12 str. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

  pajamos už vertimą internetu

  Teisės aktai.